Εξοπλισμος Σκαφων

• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας +70 0C - Μέγιστη θερμοκρασία βραχυκυκλώματος +120 0C

• Μόνωση PVC ποιότητα ΤΜ2 μέσα. Μόνωση neoprene

Αριθμός

Οδηγών

Ν0

Διατομή

καλωδίου

mm2

Εξωτερική

διάμετρος

mm

Βάρος

Κουλούρας

Kg

Πάχος

Μονώσεως

mm

Αντοχή

20 0C

A

Φορτίο στους

30 0C

A

Κωδικός

Τιμή

 

2x

1,5

8,2

9,9

0,7

13,3

16

18.ER.MYY215

0,66

2,5

9,9

14,9

0,8

7,98

22

18.ER.MYY225

1,19

4

11,7

22

0,8

4,95

30

18.ER.MYY240

1,32

6

13,3

29

0,9

3,3

38

18.ER.MYY260

2,86

3x

1,5

8,65

11,9

0,7

13,3

16

18.ER.MYY315

1,14

2,5

10,5

18

0,8

7,98

22

18.ER.MYY325

1,67

4

12,6

27,1

0,8

4,95

30

18.ER.MYY340

2,51

6

14,3

36

0,9

3,3

38

18.ER.MYY360

4,18

4x

1,5

9,65

14,9

0,7

13,3

15

18.ER.MYY415

1,36

2,5

11,4

21,8

0,8

7,98

20

18.ER.MYY425

2,10

4

13,7

32,8

0,8

4,95

27

18.ER.MYY440

3,41

6

15,6

43,9

0,9

3,3

34

18.ER.MYY460

4,88

5x

1,5

11,5

21,9

0,7

13,8

15

18.ER.MYY515

1,69

2,5

13,4

30,9

0,8

7,98

20

18.ER.MYY525

2,58

* 8x

1,5

-

31,9

0,7

13,8

16

18.ER.MYY815

2,75

 

* Σήμανση καλωδίων με νούμερα από το "1" έως το "8"

*οι τιμες δεν περιλαμβανουν ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προειδοποίηση και δεν φερει ευθύνη για τυχόν λάθος εγγραφές.